24/7 Päivystys / 0400 386 198

Tyrnävän Vesihuolto

Tyrnävän Vesihuolto Oy vastaa käyttöveden toimittamisesta ja jakelusta Tyrnävän kunnan asukkaille sekä vastaa jätevesien vastaanottamisesta kaava-alueilla ja erillispäätöksellä viemäröidyillä haja-asutusalueilla asetettujen lupaehtojen mukaisesti.

Limingan Vesihuolto Oy hoitaa vesi- ja viemärilaitostoiminnan entisen Temmeksen kunnan alueella.

Tyrnävän Vesihuolto Oy vastaa viemäröinnistä Tyrnävän kunnan kaava-alueilla ja haja-asutusalueella. Kerätyt jätevedet johdetaan siirtoviemäriä pitkin Lakeuden Keskuspuhdistamolle Kempeleeseen.

Lakeuden Keskuspuhdistamo Oy:n jätevedenpuhdistamo puhdistaa Kempeleen, Limingan, Oulunsalon, Tyrnävän, Temmeksen ja Lumijoen ja Hailuodon jätevedet.

Tyrnävän kunnan / Vesihuolto Oy:n ja Muhoksen kunnan puoliksi omistama tukkuvesiyhtiö Hirsijärven Vesi Oy toimittaa käyttöveden kunnan vesilaitokselle edelleen asiakkaille jaettavaksi.